Kdo objednává, letenky, ubytování a ostatní služby


Letenky (včetně komunikace s klienty)

Zprostředkovává společnost zaletsi.cz 


Ubytování (včetně komunikace s klienty)

Ing. Tomáš Chvátil

E: ubytovani@tomasch.cz

T: +420725654381

A: Valouškova 571/6, 635 00 Brno

IČ: 09146687 


Doprava

Každý individuálně na místo akce. Popřípadě po domluvě ve whatsapp skupině účastníci zájezdu mezi sebou.