— Náročnost akce —

Tento systém náročnosti je všeobecný a stejný pro všechny akce. Každá kategorie náročnosti je rozdělena do pěti obtížností s tím, že součet bodů všech kategorií dá dohromady celkovou náročnost. Ačkoliv je výsledná hodnota reprezentovaná číslem, ber ji jen orientačně. Co je pro jednoho jednoduché, může dělat jinému zase problém. Vždy objektivně zhodnoť svoje možnosti - ani se nepřeceňuj, ani nepodceňuj.

KATEGORIE NÁROČNOSTI